Nr 100/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2018/2019

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 100/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2018 roku
 
w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2018/2019
 
Na podstawie art. 175 ust. 4 i art. 177 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r.  poz. 2183 ze zm.), w związku z  art. 270 ust. 2, art. 273, art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie § 2 ust. 6 i 9 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 81/2017 Rektora UWM
w Olsztynie z dnia 18 września 2017 roku ze zmianami, stanowi się, co następuje:
 
§ 1

Powołuję na rok akademicki 2018/2019 Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną dla Doktorantów
w składzie:

   1)     dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów,
   2)     mgr inż. Grzegorz Gabara – Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów,
   3)     mgr inż. Karolina Wasilewska-Sakowska – Wydział Bioinżynierii Zwierząt,
   4)     mgr Zuzanna Kunicka – Wydział Biologii i Biotechnologii,
   5)     mgr inż. Michał Ogrodniczak – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa,
   6)     mgr Monika Stępień – Wydział Humanistyczny,
   7)     mgr inż. Dariusz Niksa – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
   8)     lek. wet. Marta Czajkowska – Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
   9)     mgr Damian Opalach – Wydział Nauk Ekonomicznych,
 10)      mgr piel. Adrianna Rożniecka-Hełmińska – Wydział Lekarski,
 11)      mgr Paulina Krygielska – Wydział Nauk Społecznych,
 12)    mgr inż. Agnieszka Langer – Wydział Nauk Technicznych,
 13)      mgr Arkadiusz Zakrzewski –  Wydział Nauki o Żywności,
 14)      mgr inż. Barbara Klik – Wydział Nauk o Środowisku,
 15)      mgr Damian Michalski – Wydział Prawa i Administracji,
 16)      mgr Mateusz Rutynowski – Wydział Teologii,
 17)      mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo – Biuro ds. Kształcenia.
 
§ 2 
Przekazuję w roku akademickim 2018/2019 Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów uprawnienia, w zakresie rozpatrywania odwołań doktorantów od decyzji w sprawie przyznania świadczeń ze środków pomocy materialnej, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-2 i pkt 4 ustawy z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.12.2018
Data publikacji:
31.12.2018 09:54
Data aktualizacji:
31.12.2018 12:00
Liczba wyświetleń:
1021
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec100.pdf462.16 KB