Nr 98/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 66/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego Olsztynie

 
Decyzja Nr 98/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Decyzji Nr 66/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych
z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 66/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Zespół Sterujący w składzie:
     a)     dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM – przewodniczący,
     b)     prof. dr hab. Ryszard ŹRÓBEK – zastępca przewodniczącego,
     c)     prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ,
     d)     dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM
     e)     mgr Izabela BAGIŃSKA,
     f)      przedstawiciel związków zawodowych”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.12.2018
Data publikacji:
14.12.2018 09:22
Data aktualizacji:
14.12.2018 09:22
Liczba wyświetleń:
662
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec98.pdf266.39 KB