Nr 97/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej (ze zmianami)

 
Decyzja Nr 97/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej (ze zmianami)
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 5 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej (ze zmianami) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Przewodniczący – dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.12.2018
Data publikacji:
14.12.2018 09:14
Data aktualizacji:
14.12.2018 09:14
Liczba wyświetleń:
587
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec97.pdf1013.96 KB