Nr 95/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału Humanistycznego

 
DECYZJA Nr 95/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 listopada 2018 roku
 
w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału Humanistycznego
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce w związku z § 17 ust. 3 pkt 5 oraz ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Uchylam uchwałę Rady Wydziału Humanistycznego Nr 478 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania nostryfikującego dyplom pani Tatiany Elizarovej w związku z podjęciem jej
z  naruszeniem art. 327 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. z 2018 r., poz. 1881). Zgodnie z cytowanymi przepisami od 1 października
2018 r. postępowanie nostryfikacyjne przeprowadza uczelnia, a nie
jak wcześniej podstawowa jednostka organizacyjna uczelni.
 
§ 2
 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2018
Data publikacji:
13.12.2018 14:31
Data aktualizacji:
13.12.2018 14:32
Liczba wyświetleń:
644
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec95.pdf277.53 KB