Nr 94/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 87/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

Decyzja Nr 94/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 listopada 2018 roku
 
w sprawie zmian w Decyzji Nr 87/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1 
1.  W § 1 Decyzji Nr 87/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia
    2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli
    akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej wprowadza się następujące zmiany:
      1)  pkt 7 otrzymuje brzmienie:
          „7) prof. dr hab. Przemysław SOBIECH”
      2)  pkt 8 otrzymuje brzmienie:
          „8) dr hab. Tomasz MAŚLANKA, prof. UWM
      3)  skreśla się pkt 11.
2.  Po zmianach, o których mowa w ust. 1 skład wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen
    nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2016-2020 przedstawia
    się następująco:
      1)  Przewodniczący – prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK,
      2)  Zastępca Przewodniczącegoprof. dr hab. Andrzej KONCICKI,
Członkowie:
      3)  prof. dr hab. Tomasz JANOWSKI,
      4)  prof. dr hab. Krzysztof WĄSOWICZ,
      5)  dr hab. Magdalena GAJĘCKA, prof. UWM,
      6)  dr hab. Waldemar SIENKIEWICZ, prof. UWM,
      7)  prof. dr hab. Przemysław SOBIECH,
      8)  dr hab. Tomasz MAŚLANKA, prof. UWM,
      9)  dr Iwona OTROCKA-DOMAGAŁA,
    10)  dr Piotr SOCHA,
    11)  mgr Krystyna CIEŚLAR – przedstawiciel ZNP,
    12)  przedstawiciel doktorantów,
    13)  przedstawiciel studentów.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.11.2018
Data publikacji:
13.12.2018 14:28
Data aktualizacji:
13.12.2018 14:28
Liczba wyświetleń:
582
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec94.pdf377.69 KB