Nr 102/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 12

 
Zarządzenie Nr 102/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 listopada 2018 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 12 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WKŚiR
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 12 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli dydaktycznych WKŚiR, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.11.2018
Data publikacji:
28.11.2018 23:12
Data aktualizacji:
11.12.2018 14:14
Liczba wyświetleń:
829
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz102.doc31.5 KB
Regulamin102.docx77.83 KB
formularz102.doc381.5 KB
umowauczesnictwa102.doc365 KB
deklaracja102.doc340.5 KB
kwestionariusz102.doc366.5 KB
Oświadczenie102.doc359 KB