Nr 101/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 4

 
Zarządzenie Nr 101/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 listopada 2018 roku
 
w sprawie  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 4 Warsztaty, certyfikowane szkolenia, wizyty studyjne dla studentów/ek WKŚiR
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 4 Warsztaty, certyfikowane szkolenia, wizyty studyjne dla studentów/ek WKŚiR stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.11.2018
Data publikacji:
28.11.2018 22:40
Data aktualizacji:
28.11.2018 22:40
Liczba wyświetleń:
924
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz101.doc32 KB
Regulamin101.docx81.26 KB
Formularz101.doc376 KB
Decyzja101.doc354 KB
Umowa101.doc366.5 KB
Deklaracja101.doc341 KB
Kwestionariusz101.doc370.5 KB
Oświadczenie101.doc359 KB