Nr 100/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 10

 
Zarządzenie Nr 100/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 listopada 2018 roku
 
w sprawie  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WBiB
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli dydaktycznych WBiB, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.11.2018
Data publikacji:
28.11.2018 21:57
Data aktualizacji:
28.11.2018 21:57
Liczba wyświetleń:
860
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz100.doc31.5 KB
RegZarz100.docx80.17 KB
formularz100.doc387.5 KB
umowa100.doc368 KB
deklaracja100.doc340.5 KB
kwestionariusz100.doc366.5 KB
oswiadczenie100.doc632.5 KB