Nr 99/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 11

 
Zarządzenie Nr 99/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 listopada 2018 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 11 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WGIPB
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 11 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli dydaktycznych WGIPB, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Umowa uczestnictwa

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Kwestionariusz osobowy

5. Oświadczenie uczestnika projektu

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.11.2018
Data publikacji:
28.11.2018 15:57
Data aktualizacji:
28.11.2018 15:57
Liczba wyświetleń:
832
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz99.doc27 KB
Formularz99.doc384 KB
Umowa99.doc344 KB
deklaracja99.doc341 KB
kwestionariusz99.doc366 KB
Oświadczenie99.doc360 KB