Nr 98/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 13

 
 Zarządzenie Nr 98/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 listopada 2018 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 13 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNE
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 13 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli dydaktycznych WNE stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMNIU:

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.11.2018
Data publikacji:
28.11.2018 14:13
Data aktualizacji:
28.11.2018 14:30
Liczba wyświetleń:
892
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz98.doc27 KB
Reg98.docx78.58 KB
Formularz98.doc392 KB
Umowa98.doc373.5 KB
Deklaracja98.doc341.5 KB
kwestionariusz98.doc366.5 KB