Nr 91/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 91/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 listopada 2018 roku
 
w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 7 ust. 1 Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu rozpatrzenia skargi o mobbing, złożonej w dniu 8 listopada 2018 roku, powołuję Komisję
    Antymobbingową w składzie:
      1)     dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – przedstawiciel pracodawcy,
      2)     dr inż. Zbigniew Warzocha – przedstawiciel związków zawodowych,
      3)     mgr Izabela Bagińska – radca prawny,
      4)     mgr Marzena Hermańska – kierownik Działu Kadr,
      5)     mgr Andrzej Góźdź – kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej.
2.  Komisja Antymobbingowa działa na podstawie Zarządzenia Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu
   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia Procedury
   antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
.
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2018
Data publikacji:
28.11.2018 13:26
Data aktualizacji:
28.11.2018 13:26
Liczba wyświetleń:
788
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec91.doc33.5 KB