Nr 90/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2018/2019

 
Decyzja Nr 90/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 listopada 2018 roku
 
w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania
jej uprawnień na rok akademicki 2018/2019
 
 
Na podstawie 175 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), w związku z art. 273 i art. 275 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się na rok akademicki 2018/2019 Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną w składzie:
  1)   OLGA MIERZEJEWSKA – Przewodnicząca UOKS – Wydział Bioinżynierii Zwierząt
  2)   PRZEMYSŁAW OLEWNIK – Wydział Bioinżynierii Zwierząt
  3)   ALEKSANDRA SIWIECKA – Wydział Biologii i Biotechnologii
  4)   NATALIA BRUTKOWSKA – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
  5)   WIKTORIA CHRONOWSKA – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  6)   MIKOŁAJ RATYŃSKI – Wydział Humanistyczny
  7)    SZYMON MALINOWSKI – Wydział Matematyki i Informatyki
  8)   BEATA PASZKOWSKA – Wydział Lekarski
  9)   MARIA KOPEĆ – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
10)  KLAUDIA WYSZYŃSKA – Wydział Nauk Ekonomicznych
11)  KATARZYNA BOHUN – Wydział Nauk Społecznych
12)  KAMIL WAŃKOWICZ – Wydział Nauk Technicznych
13)  MARTA WILK – Wydział Nauk o Zdrowiu
14)  PATRYCJA BARTKIEWICZ – Wydział Nauki o Żywności
15)  NATALIA TRZECIAK – Wydział Nauk o Środowisku
16)  WOJCIECH CHOMIK – Wydział Prawa i Administracji
17)  ANNA SMÓŁKOWSKA – Wydział Sztuki
18)  DANIEL BOJARSKI – Wydział Teologii
19)  AGNIESZKA JUCHNIEWICZ - Biuro ds. Studenckich
 
§ 2
Przekazuję w roku akademickim 2018/2019 Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej uprawnienia do rozpatrywania odwołań studentów od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznawania świadczeń ze środków pomocy materialnej, o których mowa w art. 173
ust. 1 pkt 1-2 i pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2018
Data publikacji:
28.11.2018 13:21
Data aktualizacji:
28.11.2018 13:21
Liczba wyświetleń:
808
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec90.doc34.5 KB