Nr 95/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych

 
ZARZĄDZENIE Nr 95/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 listopada 2018 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Technicznych, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału,
    na Wydziale Nauk Technicznych znosi się, z dniem 30 listopada 2018 r. Katedrę Podstaw
    Bezpieczeństwa.
2.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 30 listopada 2018 r. w Katedrze Podstaw Bezpieczeństwa stają się
    z dniem 1 grudnia 2018 r. pracownikami jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk Technicznych
    zgodnie z załączonym wnioskiem Dziekana.
 
§ 2
1.  Realizację Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Technicznych oraz Kanclerzowi.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2018
Data publikacji:
26.11.2018 16:17
Data aktualizacji:
26.11.2018 16:17
Liczba wyświetleń:
953
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz95.doc59.5 KB