Nr 94/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019

 
Zarządzenie Nr 94/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 listopada 2018 roku
 
w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu, ze zmianami), w związku z § 17 Uchwały Nr 140 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2018/2019 oraz § 15 Uchwały Nr 141 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zasad
i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2018/2019
, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Określa się harmonogram śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019
 
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w językach obcych
19.11.2018 r.-12.02.2019 r.
do godz. 15:00
2.
Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w języku polskim
28.01.2019 r. – 12.02.2019 r. do godz. 15:00
3.
Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)
do 12.02.2019 r.*
4.
Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
28.01.2019 r.. - 12.02.2019 r. do godz. 15.00
5.
Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą
13.02.2019 r. godz. 10.00
6.
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia
14.02.2019 r. godz. 12.00
7.
Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów
14.02.2019 r. - 15.02.2019 r. do godz. 15.00
 *)  o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
      w Olsztynie
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2018
Data publikacji:
26.11.2018 16:11
Data aktualizacji:
26.11.2018 16:12
Liczba wyświetleń:
848
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz94.docx19.22 KB