Nr 91/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wsparcia psychologicznego dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będących osobami z niepełnosprawnością

 
Zarządzenie Nr 91/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 listopada 2018 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu wsparcia psychologicznego dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będących osobami z niepełnosprawnością

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.     Regulamin wsparcia psychologicznego dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie będących osobami z niepełnosprawnością, stanowiący załącznik do Zarządzenia
nr 68/2015 z dnia 7 września 2015 roku w sprawie
Regulaminu wsparcia psychologicznego
dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będących osobami
z niepełnosprawnością
otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika do niniejszego zarządzenia.

2.     Traci moc załącznik do Zarządzenia nr 68/2015 z dnia 7 września 2015 roku w sprawie Regulaminu wsparcia psychologicznego dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będących osobami z niepełnosprawnością.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.11.2018
Data publikacji:
26.11.2018 15:33
Data aktualizacji:
26.11.2018 15:35
Liczba wyświetleń:
1069
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz91.doc32.5 KB
RegZarz91.docx18.65 KB