Nr 89/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych na kadencję 2016-2020

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Decyzja Nr 89/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 listopada 2018 roku
 
w sprawie powołania Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych na kadencję 2016-2020
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 7
ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich, stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Komisję Oceniającą dla Jednostek Pozawydziałowych na kadencję2016-2020, zwanej dalej Komisją, w składzie:
  1)  Przewodniczący Komisji, w zależności od jednostki, której pracownicy są oceniani:
       a)  prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI – w Komisji oceniającej pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej (BU),
       b)  dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM – w Komisji oceniającej pracowników Studium
            Wychowania Fizycznego i Sportu SWFiS),
       c)  dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM – w Komisji oceniającej pracowników Studium Języków
           Obcych (SJO) i Międzywydziałowego Ośrodka Dydaktycznego (MOE)
Członkowie:
      2)     dr inż. Justyna BOJARSKA (przedstawiciel ZNP w Komisji oceniającej pracowników MOE),
      3)     dr inż. Beata FEREK (przedstawiciel MOE),
      4)     dr Ewa RUDNICKA (przedstawiciel BU),
      5)     mgr Joanna DOMINIK-TEJKOWSKA (przedstawiciel ZNP w Komisji oceniającej pracowników SJO),
      6)     mgr Grzegorz DUBIELSKI (przedstawiciel SWFiS),
      7)     mgr Magdalena MALANOWICZ (przedstawiciel ZNP w Komisji oceniającej pracowników BU),
      8)     mgr Ewa ORŁOWSKA (przedstawiciel ZNP w Komisji oceniającej pracowników SWFiS),
      9)     mgr inż. Danuta SZYNDLER (przedstawiciel NSZZ Solidarność),
    10)     mgr Anna ŻEBROWSKA (przedstawiciel SJO),
    11)     przedstawiciel samorządu studenckiego,
    12)     przedstawiciel samorządu doktorantów.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2018
Data publikacji:
26.11.2018 14:57
Data aktualizacji:
15.01.2019 11:44
Liczba wyświetleń:
986
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument