Nr 88/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 88/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 listopada 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu
do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie na kadencję 2016 - 2020
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668), § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 1 ust. 4 Zarządzenia Nr 116/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia
29 listopada 2016 roku w sprawie określenia zakresu działania, składu i trybu powoływania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 77/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2016 – 2020 wprowadza się następujące zmiany
:
  1)     pkt 23 otrzymuje brzmienie:
        „23) Dominika Nicewicz – Samorząd Studencki”,
  2)     pkt 24 otrzymuje brzmienie:
        „24) Marta Ślęzak – Samorząd Studencki”,
  3)     pkt 25 otrzymuje brzmienie:
        „25) mgr Sabina Kowalczyk – Samorząd Doktorantów”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2018
Data publikacji:
26.11.2018 14:36
Data aktualizacji:
26.11.2018 14:36
Liczba wyświetleń:
623
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec88.docx14.31 KB