Nr 85/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019

 
Decyzja Nr 85/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 listopada 2018 roku
 
w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 1 ust. 1 Szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 82/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
(ze zm.)
, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się liczbę stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019 dla poszczególnych dyscyplin naukowych zgodnie z załącznikiem do decyzji.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2018
Data publikacji:
26.11.2018 10:06
Data aktualizacji:
26.11.2018 10:11
Liczba wyświetleń:
910
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec85.docx19.53 KB
Zaldec85.docx18.59 KB