Nr 84/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałow

 
Decyzja Nr 84/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 listopada 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauki o Żywności (ze zmianami)
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2017, poz. 2183 ze zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich, stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi
się, co następuje:
 
§ 1
1. W § 1 Decyzji Nr 13/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego
    2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli
    akademickich na Wydziale Nauki o Żywności wprowadza się następujące zmiany:
       1)  pkt 3 otrzymuje brzmienie:
           „3) dr hab. Anna ZADERNOWSKA”,
       2)  pkt 14 otrzymuje brzmienie:
           14) dr inż. Adam WIĘK”,  
       3)  pkt 18 otrzymuje brzmienie:
           „18) mgr inż. Roman ŁASZEK– przedstawiciel NSZZ Solidarność”,
       4)  pkt 19 otrzymuje brzmienie:
           „19) mgr inż. Natalia MARAT – przedstawiciel doktorantów”
       5)  pkt 20 otrzymuje brzmienie:
           „20) Patrycja ANTOSIAK – przedstawiciel studentów.”
2. Po zmianach, o których mowa w ust. 1, skład wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen
    nauczycieli akademickich na Wydziale Nauki o Żywności na kadencję 2016-2020, przedstawia się
    następująco:
      1)  Przewodniczący – prof. dr hab. Małgorzata DAREWICZ,
Członkowie:
     2)    prof. dr hab. Elżbieta GUJSKA,
     3)    dr hab. Anna ZADERNOWSKA,
     4)    prof. dr hab. Lidia WĄDOŁOWSKA,
     5)    prof. dr hab. Bogusław STANIEWSKI,
     6)    dr hab. Marek ADAMCZAK, prof. UWM,
     7)    dr hab. Krzysztof BRYL, prof. UWM,
     8)    dr hab. Iwona KONOPKA, prof. UWM,
     9)    dr hab. Jan LIMANOWSKI, prof. UWM,
   10)    dr hab. Wacław MOZOLEWSKI, prof. UWM,
   11)    dr hab. Bogdan SMYK,
   12)    dr hab. Sylwia TARCZYŃSKA,
   13)    dr inż. Adam WIĘK,
   14)    dr Adriana ŁOBACZ,
   15)    dr Krystyna WIŚNIEWSKA,
   16)    dr Sylwester CZAPLICKI – przedstawiciel ZNP,
   17)    mgr inż. Roman ŁASZEK – przedstawiciel NSZZ Solidarność,
   18)    mgr inż. Natali MARAT – przedstawiciel doktorantów,
   19)    Patrycja ANTOSIAK – przedstawiciel studentów.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2018
Data publikacji:
26.11.2018 09:59
Data aktualizacji:
26.11.2018 09:59
Liczba wyświetleń:
651
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec84.doc64 KB