Nr 90/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 90/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 listopada 2018 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ dot. Zad. 9 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich SJO
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, dot. Zad. 9 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli dydaktycznych SJO stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.11.2018
Data publikacji:
26.11.2018 09:14
Data aktualizacji:
26.11.2018 09:30
Liczba wyświetleń:
1059
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalRegZarz90.docx75.68 KB
ZalReg1Zarz90.doc359.5 KB
Zal2RegZarz90.doc343.5 KB
Zal22RergZarz90.doc351.5 KB
ZalReg23Zarz90.doc360 KB
Zal21RegZarz90.doc343.5 KB