Nr 83/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)

 
Decyzja Nr 83/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 listopada 2018 roku

 
w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie p
owołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
w związku z Uchwałą Nr 254 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 czerwca 2013 roku w sprawie funkcjonowania czasopism naukowych w Uniwersytecie (z późn. zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 34/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 czerwca 2013 roku p
owołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„13) „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” – dr hab. Mariola MARCZAK, prof. UWM”.
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.11.2018
Data publikacji:
23.11.2018 15:24
Data aktualizacji:
23.11.2018 15:24
Liczba wyświetleń:
587
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec83.docx14.57 KB