Nr 82/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym

 
Decyzja Nr 82/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 listopada 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Decyzji Nr 81/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada
    2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli
    akademickich na Wydziale Humanistycznym (ze zmianami), pkt 2 otrzymuje brzmienie:
    „4) dr hab. Mariola MARCZAK, prof. UWM”.
2.  Po zmianie, o której mowa w ust. 1 skład Wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli
    akademickich na Wydziale Humanistycznym na kadencję 2016-2020, przedstawia się następująco:
      1)     Przewodniczący – dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM
Członkowie:
     2)     dr hab. Mariola MARCZAK, prof. UWM
     3)     dr hab. Anna DARGIEWICZ, prof. UWM,
     4)     dr hab. Irena MAKARCZYK,
     5)     dr hab. Ewa KUJAWSKA-LIS, prof. UWM,
     6)     dr hab. Mariusz RUTKOWSKI, prof. UWM,
     7)     dr hab. Andrzej KUCNER,
     8)     dr hab. Joanna ORZECHOWSKA, prof. UWM,
     9)     dr Krzysztof ŁOŻYŃSKI,
   10)     dr Renata ROZBICKA,
   11)     dr hab. Joanna SZYDŁOWSKA – przedstawiciel ZNP,
   12)     przedstawiciel doktorantów,
   13)     przedstawiciel studentów.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.11.2018
Data publikacji:
23.11.2018 15:14
Data aktualizacji:
23.11.2018 15:14
Liczba wyświetleń:
628
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec82.doc60.5 KB