Nr 81/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 29/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Godności Honorowych na kadencję 2016-2020

 
Decyzja Nr 81/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 listopada 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 29/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej
ds. Godności Honorowych na kadencję 2016-2020
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w związku z § 1 ust. 2 Zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Rektorskiej ds. Godności Honorowych, stanowiących załącznik Nr 9 do Statutu, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.     W § 1 Decyzji Nr 29/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
     1 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Godności Honorowych
     na kadencję 2016-2020 wprowadza się następujące zmiany:
      1)     pkt 1 otrzymuje brzmienie:
           „1) prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI”
      2)     pkt 4 otrzymuje brzmienie:
           „4) prof. dr hab. Józef TWORKOWSKI”
2.     Skład Komisji Rektorskiej ds. Godności Honorowych na kadencję 2016-2020, po zmianach,
     o których mowa w ust. 1, przedstawia się następująco: 
        1)   prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI,
        2)   prof. dr hab. Andrzej KONCICKI,
        3)   prof. dr hab. Stanisław ACHREMCZYK,
        4)   prof. dr hab. Józef TWORKOWSKI,
        5)   prof. dr hab. Marek MARKOWSKI,
        6)   prof. dr hab. Roman KISIEL.
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor  
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.11.2018
Data publikacji:
23.11.2018 13:17
Data aktualizacji:
23.11.2018 13:17
Liczba wyświetleń:
611
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec81.docx14.83 KB