Nr 79/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 79/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 7 listopada 2018 roku
 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 w związku z § 51 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w następującym składzie:
  1)     prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ – przewodniczący,
członkowie:
  2)     prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ,
  3)     dr hab. n. med. Jan BLACHA, prof. UWM,
  4)     dr hab. n. med. Maciej MICHALIK, prof. UWM,
  5)     dr n. med. Piotr MALINOWSKI,
  6)     przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  7)     lek. dent. Anna LELLA – Przewodnicząca Okręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie,
  8)     lek. Irena KIERZKOWSKA – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.11.2018
Data publikacji:
23.11.2018 11:03
Data aktualizacji:
23.11.2018 11:03
Liczba wyświetleń:
657
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec79.docx15.53 KB