Nr 78/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 78/2018

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 7 listopada 2018 roku

 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję
2016-2020 (ze zmianami)
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 45 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.     W § 1 Decyzji Nr 82/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
     5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020
     (ze zmianami) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
     „18) Karolina KUSTRA (Samorząd Studencki),
2.     Po zmianach, o których mowa w ust. 1, skład Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020
     przedstawia się następująco:
       1)     dr inż. Scholastyka BARAN (Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej),
       2)     dr hab. inż. Marzena MOGIELNICKA-BRZOZOWSKA (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),
       3)     prof. dr hab. Aleksander BIELECKI (Wydział Biologii i Biotechnologii),
       4)     dr hab. Elżbieta LEWANDOWICZ, prof. UWM (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
            i Budownictwa),
       5)     dr hab. Andrzej KORYTKO (Wydział Humanistyczny),
       6)     dr hab. Anna NOGALSKA (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
       7)     dr hab. Andrzej MATRAŚ, prof. UWM (Wydział Matematyki i Informatyki),
       8)     prof. dr hab. Sławomir ZDUŃCZYK (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
       9)     dr Magdalena WOJARSKA (Wydział Nauk Ekonomicznych),
     10)  prof. dr hab. n. med. Tomasz STOMPÓR (Wydział Lekarski),
     11)  dr hab. inż. Iwona GOŁAŚ, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku),
     12)  dr hab. Marzenna NOWICKA, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych),
     13)  dr hab. inż. Tomasz LIPIŃSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych),
     14)  dr hab. Hanna GRAJEK, prof. UWM (Wydział Nauki o Żywności),
     15)  dr Justyna KRZYWKOWSKA (Wydział Prawa i Administracji),
     16)  dr Grażyna KOBRZENIECKA-SIKORSKA (Wydział Sztuki),
     17)  dr hab. Katarzyna PARZYCH-BLAKIEWICZ, prof. UWM (Wydział Teologii),
     18)  prof. dr hab. Ewa DZIKA (Wydział Nauk o Zdrowiu),
     19)  Karolina KUSTRA (Samorząd Studencki),
     20)  mgr Mateusz RUTYNOWSKI (Samorząd Doktorantów),
     21)  mgr Katarzyna BIKOWSKA (Biblioteka Uniwersytecka),
     22)  mgr Agnieszka OBRĘBSKA (Biblioteka Uniwersytecka),
     23)  mgr inż. Jolanta OSIECKA-MURAWA (Biblioteka Uniwersytecka),
     24)  mgr Justyna WOJDA (Biblioteka Uniwersytecka),
     25)  mgr Magdalena MALANOWICZ (ZNP),
     26)  mgr Danuta KOŁODZIEJ (NSZZ „Solidarność”).
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.11.2018
Data publikacji:
23.11.2018 10:56
Data aktualizacji:
23.11.2018 10:56
Liczba wyświetleń:
567
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec78.doc42 KB