Nr 77/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza (ze zmianami)

 
Decyzja Nr 77/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 7 listopada 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza (ze zmianami)
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W § 7 decyzji Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września
2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów i Kanclerza
(ze zmianami) w ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:
  1)     w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem,
  2)     dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
       „4) Zakładem Produkcyjno-Doświadczalnym „Łężany” Sp. z o.o.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.11.2018
Data publikacji:
23.11.2018 07:48
Data aktualizacji:
23.11.2018 07:48
Liczba wyświetleń:
594
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec77.doc53.5 KB