Zarządzenie Nr 45 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni

 

 

Zarządzenie Nr 45/2007

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 grudnia 2007r.

 

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

obowiązującym na podstawie Zarządzenia Nr 8 Rektora UWM z dnia 08 października 1999r. z późn. zm. § 48 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

 

„5. Ustala się następujące terminy wypłat wynagrodzeń:

  1. nauczycielom akademickim – z góry pierwszego dnia miesiąca,
  2. pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi, z wyjątkiem pracowników obsługi – z dołu 29 każdego miesiąca,
  3. pracownikom obsługi – 10 dnia każdego miesiąca.

 6. Jeżeli dzień wypłaty przypada w niedzielę, święto lub dzień wolny od pracy wypłaty dokonuje się:

  1. nauczycielom akademickim – w dniu następnym, nie później niż 5 dnia miesiąca,
  2. pozostałym pracownikom – w dniu poprzednim”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.

 

 

REKTOR

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Zespółl Organizacyjno-Prawny
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
11.12.2007
Data publikacji:
14.12.2007 14:56
Data aktualizacji:
14.12.2007 14:56
Liczba wyświetleń:
2505
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument