Nr 76/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr WND- POWR.03.05.00-00-Z310/17, pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską...

 
Decyzja Nr 76/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 października 2018 roku
 
w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr WND- POWR.03.05.00-00-Z310/17,
pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego”,
nr WND-POWR.03.05.00-00-Z310/17 powołuje się Komitet Sterujący projektu, w składzie:
    1)   dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM – Przewodniczący Zespołu Sterującego,
Członkowie Zespołu Zarządzającego:
    1)   prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI
    2)   dr hab. Mirosław GORNOWICZ prof. UWM
    3)   mgr inż. Agnieszka CHOMA-MEUS
    4)   mgr Eliza POPŁAWSKA – JODKO.
 
§2
Komitet Sterujący Projektu prowadzi nadzór nad realizacją projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego”
 
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.10.2018
Data publikacji:
23.11.2018 07:41
Data aktualizacji:
23.11.2018 07:41
Liczba wyświetleń:
690
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec76.docx16.5 KB