Nr 75/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie harmonogramu działań objętych Uchwałą Nr 344 Senatu z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w roku akademickim 2018/2019

 
DECYZJA Nr 75/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 października 2018 roku
 
w sprawie harmonogramu działań objętych Uchwałą Nr 344 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w roku akademickim 2018/2019
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 3 Uchwały Nr
344 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w roku akademickim 2018/2019, postanawia się, co następuje:
 
§ 1
1. Określa się harmonogram działań objętych Uchwałą Nr 344 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-
   Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie
zadań Uniwersytetu Warmińsko-
   Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w roku akademickim 2018/2019 oraz zakres odpowiedzialności
   za realizację zadań.
2. W terminie 14 dni po upływie terminu określonego w harmonogramie jako termin zakończenia
   zadania osoby nadzorujące przedstawiają Rektorowi informację o wykonaniu zadania. W przypadku
   niezachowania terminu określonego w harmonogramie osoba nadzorująca realizację zadania
   informuje Rektora o przyczynach opóźnienia.
3. Szczegółowy harmonogram działań stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.10.2018
Data publikacji:
05.11.2018 17:19
Data aktualizacji:
05.11.2018 17:19
Liczba wyświetleń:
745
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec75.docx22.39 KB
ZalDec75.docx21.35 KB