Nr 74/2018 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym

 
Decyzja Nr 74/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 października 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Decyzji Nr 81/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen
    nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym (ze zmianami), pkt 2 otrzymuje brzmienie:
    „4) dr hab. Mariola MARCZAK, prof. UWM”.
2.  Po zmianie, o której mowa w ust. 1 skład Wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli
    akademickich na Wydziale Humanistycznym na kadencję 2016-2020, przedstawia się następująco:
       1)  Przewodniczący – dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM
Członkowie:
      2)    dr hab. Mariola MARCZAK, prof. UWM
      3)    dr hab. Anna DARGIEWICZ, prof. UWM,
      4)    dr hab. Irena MAKARCZYK,
      5)    dr hab. Ewa KUJAWSKA-LIS, prof. UWM,
      6)    dr hab. Mariusz RUTKOWSKI, prof. UWM,
      7)    dr hab. Andrzej KUCNER,
      8)    dr hab. Joanna ORZECHOWSKA, prof. UWM,
      9)    dr Krzysztof ŁOŻYŃSKI,
    10)    dr Renata ROZBICKA,
    11)    dr hab. Joanna SZYDŁOWSKA – przedstawiciel ZNP,
    12)    przedstawiciel doktorantów,
    13)    przedstawiciel studentów.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.10.2018
Data publikacji:
05.11.2018 17:11
Data aktualizacji:
05.11.2018 17:11
Liczba wyświetleń:
610
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec74.doc60.5 KB