Decyzja Nr 1/2007 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie: opłat za korzystanie z sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych i rzutnika multimedialnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Decyzja Nr 1/2007
Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2007 roku

w sprawie: opłat za korzystanie z sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych i rzutnika multimedialnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Decyzji Nr 14 Rektora UWM z dnia 20 września 2006r. w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów i Kanclerza stanowi się co następuje:

§ 1

Wprowadza się cennik opłat za korzystanie z sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych i urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

§ 2

1.      Opłaty za korzystanie z sal dydaktycznych ustala się z uwzględnieniem wielkości sal, przez które rozumie się ilości miejsc normatywnych.

2.      Dla celów rozliczeń jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stosuje się następujące stawki opłat za korzystanie z sal dydaktycznych:

do 30 miejsc                                       -           36,00 zł za godzinę,

od 31 do 100 miejsc                          -           80,00 zł za godzinę,

od 101 do 200 miejsc                        -           100,00 zł za godzinę,

powyżej 200 miejsc                           -           200,00 zł za godzinę,

sala komputerowa 24 stanowiskowa -           50,00 zł za godzinę.

§ 3

Opłaty za korzystanie z pomieszczeń administracyjnych ustala się jako iloczyn stawki 1,30 zł/m² powierzchni i liczby dni użytkowania pomieszczenia.

§ 4

Opłata za udostępnienie rzutnika multimedialnego wynosi 100zł. za godzinę.

§ 5

Dla jednostek nie będących jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do stawek opłat określonych na podstawie § 2 ust. 2, § 3 oraz § 4 należność z tytułu korzystania z sal dydaktycznych lub urządzeń multimedialnych powiększana jest o podatek VAT.

§ 6

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 

KANCLERZ

dr inż. Aleksander Socha

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Zespółl Organizacyjno-Prawny
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
01.10.2007
Data publikacji:
14.12.2007 14:06
Data aktualizacji:
14.12.2007 14:06
Liczba wyświetleń:
3862
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument