Nr 73/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 50/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2016-2020

 

Decyzja Nr 73/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 22 października 2018 roku
 
w sprawie zmian w Decyzji Nr 50/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2016-2020
 
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 listopada
2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Decyzji Nr 50/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji
     Inwentaryzacyjnej na kadencję 2016-2020 wprowadza się następujące zmiany:
         1)  pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2) zastępca przewodniczącego – prof. dr hab. inż.
              Stanisław MILEWSKI,”,
         2)  pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3) dr Katarzyna BOMBA,”.
 
2.  Skład Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2016-2020 po zmianach, o których mowa
     w § 1 przedstawia się następująco:
       1)  przewodniczący –  dr hab. inż. Robert WÓJCIK, prof. UWM,
       2)  zastępca przewodniczącego – prof. dr hab. inż. Stanisław MILEWSKI,
członkowie:
      3)   dr Katarzyna BOMBA,
      4)   mgr inż. Mieczysław MALINOWSKI,
      5)   mgr Mirosław STANKIEWICZ,
      6)   mgr Jerzy KARBOWNIK,
      7)   mgr Katarzyna BUĆWIŁŁO,
      8)   Marzena MIEDZIEJEWSKA.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.10.2018
Data publikacji:
05.11.2018 17:04
Data aktualizacji:
05.11.2018 17:05
Liczba wyświetleń:
639
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec73.doc32 KB