Nr 72/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszt

 
Decyzja Nr 72/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 października 2018 roku
 
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.     W celu opracowania zmian w treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, powołuję Zespół w następującym składzie:
       1)     mgr Izabela BAGIŃSKA,
       2)     dr inż. Cezary CZYŻEWSKI,
       3)     dr inż. Maciej NEUGEBAUER,
       4)     Andrzej ADAMOWICZ,
       5)     mgr Marzena HERMAŃSKA,
       6)     mgr Aleksandra KACPRZYK.
2.     Funkcję Przewodniczącego Zespołu pełnić będzie mgr Izabela Bagińska.
3.     Do zadań Zespołu należy opracowanie zmian w treści Regulaminu Zakładowego Funduszu
     Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wynikających
     z bieżących potrzeb zgłaszanych przez związki zawodowe działające w Uczelni, jak również
     pracowników Sekcji Socjalnej.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.10.2018
Data publikacji:
05.11.2018 16:57
Data aktualizacji:
05.11.2018 16:57
Liczba wyświetleń:
733
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec72.docx15.09 KB