Nr 71/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych do stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019

 
Decyzja Nr 71/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 października 2018 roku
 
w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych do stypendium Rektora
dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019
 
Działając na podstawie § 16 ust. 10 pkt 2 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 61/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 września 2014 roku (z późn. zm.),
stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Zespół ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych do stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019, zwany dalej Zespołem, w składzie:
  1)     dr Grażyna Kobrzeniecka - Sikorska – Prodziekan Wydziału Sztuki,
  2)     mgr Krzysztof Podolak – Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury,
  3)     Marta Ślęzak – przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
 
§ 2
Do zadań Zespołu należy:
  1)     weryfikacja zgodności osiągnięć artystycznych wskazanych przez studentów Uniwersytetu
       we wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów z przepisami § 16 ust. 6-7 i 13
      
Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
       dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  2)     potwierdzenie zgodności osiągnięć artystycznych wskazanych przez studentów Uniwersytetu
       we wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów z wymogami Regulaminu
       na wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  3)     inne czynności wynikające ze specyfiki pracy Zespołu.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.10.2018
Data publikacji:
05.11.2018 16:53
Data aktualizacji:
05.11.2018 16:53
Liczba wyświetleń:
686
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec71.doc35 KB