Nr 89/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

 
ZARZĄDZENIE Nr 89/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 października 2018 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, z dniem 1 listopada 2018 r., na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych
w Ełku zmienia się nazwę Katedry Geodezji i Administracji na Katedrę Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
.
 
§ 2
1.     Realizację Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych
     w Ełku
oraz Kanclerzowi.
2.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.10.2018
Data publikacji:
05.11.2018 16:18
Data aktualizacji:
05.11.2018 16:18
Liczba wyświetleń:
1137
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz89.doc59 KB