Nr 88/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim

 
ZARZĄDZENIE Nr 88/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 października 2018 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, z dniem
1 listopada 2018 r. na Wydziale Lekarskim, w ramach Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii, tworzy się
Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych.
 
§ 2
1.     Realizację Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Lekarskiego oraz Kanclerzowi.
2.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2018
Data publikacji:
05.11.2018 16:14
Data aktualizacji:
05.11.2018 16:14
Liczba wyświetleń:
1126
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz88.doc58.5 KB