Nr 70/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-2021

 
Decyzja Nr 70/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 października 2018 roku
 
w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie na kadencję 2018-2021
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 2 ust. 1 i 2 Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 76/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 września 2017 w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
§ 1
Powołuję Komisję Bioetyczną na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-2021
w składzie:
  1)     prof. dr hab. n. med. Elżbieta BANDURSKA-STANKIEWICZ,
  2)     prof. dr hab. n. med. Marcin JÓŹWIK,
  3)     prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. KOWALSKI,
  4)     dr hab. n. med. Piotr B. JURKOWSKI, prof. UWM,
  5)     dr hab. n. med. Jarosław ANDRYCHOWSKI,
  6)     dr n. med. Piotr MALINOWSKI,
  7)     dr n. med. Wiesław PESTA,
  8)     dr n. med. Monika RUCIŃSKA,
  9)     dr n. med. Tadeusz ŻECHOWICZ,
10)  mgr piel. Małgorzata WOJTKOWSKA,
11)  mec. Artur RUS,
12)  ks. mgr Andrzej ZIELIŃSKI.
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 roku.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.10.2018
Data publikacji:
31.10.2018 16:46
Data aktualizacji:
31.10.2018 16:47
Liczba wyświetleń:
644
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec70.docx16.66 KB