Nr 69/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. publikacji naukowych i dzieł artystycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 69/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2018 roku
 
w sprawie powołania Komisji ds. publikacji naukowych i dzieł artystycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
§ 1
1.     Powołuję stałą rektorską Komisję ds. publikacji naukowych i dzieł artystycznych w Uniwersytecie
     Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwaną dalej „Komisją”, na okres do 31 sierpnia 2020 roku,
     w następującym składzie:
        1)    Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
członkowie:
      2)    prof. dr hab. Tadeusz Kamiński
      3)    prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski
      4)    dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM
      5)    dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
      6)    dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM
       7)   dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska.
2.     Zadaniem Komisji jest przygotowywanie, na wniosek Rektora lub Dyrektora Biblioteki
     Uniwersyteckiej rekomendacji, opinii i stanowisk związanych z oceną bibliometryczną publikacji
     pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w szczególności w przypadkach
     wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości dokonanej oceny bibliometrycznej.
3.     Tryb pracy Komisji określa regulamin, uchwalony przez Komisję i zatwierdzony przez Rektora.
 
§ 2
Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biblioteka Uniwersytecka.  
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.10.2018
Data publikacji:
31.10.2018 16:43
Data aktualizacji:
31.10.2018 16:43
Liczba wyświetleń:
953
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec69.doc49 KB