Nr 80/2018 z dnia 1 października 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty Zarządzeniem Nr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii..

 
 
Zarządzenie Nr 80/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2018 roku
 
zmieniające Regulamin przyjęty Zarządzeniem Nr 60/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii i Biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii i Biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 60/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lipca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   § 2 ust. 3 załącznika otrzymuje brzmienie:
    „3. Doktorant pierwszego roku studiów doktoranckich ubiegający się o przyznanie stypendium
    naukowego składa w terminie do 31 października 2018 roku wniosek zawierający dane, o których
    mowa § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz harmonogram realizacji pracy doktorskiej zawierający opis „kamieni
    milowych” osiąganych po każdym roku studiów doktoranckich.”
 
2)   § 6 ust. 4 załącznika otrzymuje brzmienie:
    „4. Pierwsze świadczenia w danym roku akademickim wypłacane są w listopadzie pod warunkiem
    dostępności środków na ten cel na rachunku UWM w Olsztynie oraz uzyskania interpretacji
    podatkowych z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2018
Data publikacji:
17.10.2018 09:02
Data aktualizacji:
17.10.2018 09:02
Liczba wyświetleń:
1046
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz80.docx15.19 KB