Nr 77/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Duchowość współczesna i jej wyzwania dla prezbitera”

 
Zarządzenie Nr 77/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 września 2018 roku
 
w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Duchowość współczesna i jej wyzwania dla prezbitera”
 
Na podstawie §17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.   Na Wydziale Teologii tworzy się kurs dokształcający pn. „Duchowość współczesna i jej wyzwania
    dla prezbitera”.
2.   Kurs obejmuje 18 godzin zajęć dydaktycznych.
 
§ 2
1.   Absolwenci kursu dokształcającego otrzymują świadectwo ukończenia kursu.
2.   Dokumentację związaną z przebiegiem kursu prowadzi Wydział Teologii.
 
§ 3
1.   Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych
    00/100).
2.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Uczestnikiem kursu
    dokształcającego.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.09.2018
Data publikacji:
17.10.2018 08:45
Data aktualizacji:
17.10.2018 08:45
Liczba wyświetleń:
919
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz77.doc32 KB