Nr 67/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 18/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

 
Decyzja Nr 67/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 października 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 18/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich, stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Decyzji Nr 18/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego
    2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli
    akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt wprowadza się następujące zmiany:
       1)  pkt 1 otrzymuje brzmienie:
            „1) Przewodnicząca – prof. dr hab. Urszula CZARNIK
       2)  pkt 7 otrzymuje brzmienie:
            „7) dr inż. Aleksandra ORZOŁEK,”
       3)  pkt 11 otrzymuje brzmienie:
            „11) przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów,”
       4)  pkt 12 otrzymuje brzmienie:
            „12) przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studentów.”
2.  Po zmianach, o których mowa w ust 1 skład wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen
    nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt na kadencję 2016-2020 przedstawia się
    następująco:
       1)     Przewodnicząca – prof. dr hab. Urszula CZARNIK
      Członkowie:
       2)     prof. dr hab. Jan JANKOWSKI,
       3)     prof. dr hab. Zbigniew JAWORSKI,
       4)     prof. dr hab. Jacek KONDRATOWICZ,
       5)     prof. dr hab. Anna WÓJCIK,
       6)     dr hab. Wojciech KOZERA,
       7)     dr inż. Aleksandra ORZOŁEK,
       8)     dr inż. Rafał WINIARSKI,
       9)     prof. dr hab. Stanisław MILEWSKI – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
     10)    dr hab. Cezary PURWIN, prof. UWM – przedstawiciel ZNP,
     11)     przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów,
     12)     przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studentów.”
   
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.10.2018
Data publikacji:
16.10.2018 14:27
Data aktualizacji:
16.10.2018 14:27
Liczba wyświetleń:
673
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec67.doc62 KB