Nr 66/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 66/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 października 2018 roku
 
w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołuję:
    1)  Zespół Sterujący w składzie:
         a) dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM – przewodniczący,
         b) prof. dr hab. Ryszard ŹRÓBEK – zastępca przewodniczącego,
         c) prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ,
         d) mgr Izabela BAGIŃSKA,
         e) przedstawiciel związków zawodowych,
    2)  Zespół Redakcyjny w składzie:
         a)  mgr Izabela BAGIŃSKA – przewodnicząca,
         b)  dr hab. Jarosław DOBKOWSKI, prof. UWM,
         c)  dr hab. Iwona KONOPKA, prof. UWM,
         d)  dr inż. Cezary CZYŻEWSKI,
         e)  dr Anna KLIMACH,
         f)   mgr Maria SOBCZAK.
2.  Przewodniczący Zespołu Sterującego, w terminie do 31 października 2018 roku, przedstawi
    Rektorowi regulamin pracy zespołów oraz harmonogram przygotowania projektu Statutu.
3.  Zespoły, o których mowa w ust. 1 współpracują z:
     1)  Zespołem ds. kształcenia, powołanym Decyzją Nr 48/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
         Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2108 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw
         kształcenia,
     2)  Zespołem ds. dyscyplin naukowych, powołanym Decyzją Nr 49/2018 Rektora Uniwersytetu
         Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2108 roku w sprawie powołania Zespołu
         do spraw dyscyplin naukowych.
 
§ 2
Traci moc Decyzja Nr 47/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zmianami wprowadzonymi Decyzją Nr 52/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.10.2018
Data publikacji:
16.10.2018 14:09
Data aktualizacji:
16.10.2018 14:09
Liczba wyświetleń:
761
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec66.docx15.96 KB