Nr 65/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 62/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 65/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 62/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 62/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
24 września 2018 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ust. 13
otrzymuje brzmienie:
”13. Wydział Prawa i Administracji:
      1)   Przewodniczący – dr hab. Jarosław Dobkowski prof. UWM,
      2)   Członkowie:
          a) dr hab. Denis Solodov, prof. UWM
          b) dr hab. Justyna Karaźniewicz,
          c) mgr Jakub Goerick.”
 
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2018
Data publikacji:
16.10.2018 13:54
Data aktualizacji:
16.10.2018 14:28
Liczba wyświetleń:
907
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec65.docx15.23 KB