UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA/SPECJALISTĘ W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Strona została usunięta dnia: 31 październik, 2018 - 15:34

UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA/SPECJALISTĘ
W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni referenta/specjalistę w Centrum Innowacji i Transferu Technologii - pełny etat
 
Opis stanowiska:
 • Udział i doradztwo w sprawach przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków
  o dofinansowanie projektów realizowanych/dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie pozyskiwania i realizowania projektów.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 • Współpraca z kierownikami projektów.
 • Utrzymywanie kontaktów z instytucjami pośredniczącymi i w zakresie projektów planowanych
  do złożenia i realizowanych.
 • Koordynacja realizowanych projektów (weryfikacja zakresu projektów, uczestniczenie
  w tworzeniu budżetów projektów, kontrola i nadzór nad jakością dokumentacji).
 • Przygotowywanie projektów regulaminów i wewnętrznych aktów prawnych niezbędnych
  do prawidłowej realizacji projektów.
 • Obsługa administracyjno – organizacyjna zespołów kontrolujących projekty.
 • Udzielanie pracownikom Uniwersytetu informacji dotyczących procedur obowiązujących
  w procesie aplikacji i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
 • Monitorowanie projektów zgodnie z przepisami i procedurami obowiązującymi w Uniwersytecie oraz przedstawianie bieżącej informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i zagrożeniach
  w realizacji projektów.
 • Monitorowanie i nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań ofertowych i procesów zakupowych.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej.
 
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe – preferowane: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia.
 • Minimum 2 – letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Znajomość programów operacyjnych z perspektywy finansowej 2014-2020.
 • Znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Znajomość zasad udzielania pomocy publicznej.
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Samodzielność w wykonywaniu obowiązków.
 • Odpowiedzialność, skrupulatność, dokładność.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny;
2.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja – konkurs
    [ 
link ] http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: ciitt@uwm.edu.pl w terminie
do dnia 15.11.2018 r.
z tytułem „Konkurs na stanowisko referent/specjalista”
w Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie.
Po weryfikacji nadesłanych dokumentów, UWM w Olsztynie wezwie wybranych kandydatów
do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.10.2018
Data publikacji:
16.10.2018 09:04
Data aktualizacji:
31.10.2018 15:34
Liczba wyświetleń:
2013
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument