Nr 63/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019

 
Decyzja Nr 63/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 września 2018 roku
 
w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. stypendium Rektora dla najlepszych studentów
w roku akademickim 2018/2019
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. nr 1668 z 2018 r., t.j.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada
2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu (z późn. zm.), stanowi się co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Uczelniany Zespół ds. stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019, zwany dalej Zespołem, w składzie:
  1)     mgr Agnieszka Juchniewicz - Kierownik Zespołu, Biuro ds. Studenckich
Członkowie:
  2)     mgr Natalia Lipińska-Wilk - Wydział Bioinżynierii Zwierząt
  3)     dr inż. Barbara Bojarojć-Nosowicz - Wydział Bioinżynierii Zwierząt
  4)     Lidia Siergiej - Wydział Biologii i Biotechnologii
  5)     Jolanta Szczepańska - Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
  6)     mgr Katarzyna Burska-Giedrys – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
  7)     mgr Agnieszka Dziuba - Wydział Humanistyczny
  8)     mgr Monika Rubacha – Wydział Humanistyczny
  9)     mgr Anna Olenkowicz - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
10)      mgr Agnieszka Banach-Szewczak - Wydział Matematyki i Informatyki
11)      Sabina Manista - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
12)      Jadwiga Woroniecka - Wydział Nauk Ekonomicznych
13)      mgr Kamila Dąbrowska - Wydział Lekarski
14)      mgr inż. Joanna Maciejewska – Wydział Lekarski
15)      mgr Artur Tański – Wydział Nauk o Zdrowiu
16)      mgr inż. Martyna Sobczak – Wydział Nauk o Środowisku
17)      mgr inż. Kinga Pucz – Wydział Nauk o Środowisku
18)      mgr Helena Radomska - Wydział Nauk Społecznych
19)      mgr Małgorzata Gisicz – Wydział Nauk Społecznych
20)      mgr Małgorzata Trybalska – Wydział Nauk Społecznych
21)      mgr Artur Murach – Wydział Nauk Społecznych
22)      mgr Katarzyna Erdman - Wydział Nauk Technicznych
23)      Bożenna Hosaja - Wydział Nauki o Żywności
24)      mgr Izabela Sekuła - Wydział Nauki o Żywności
25)      mgr Iryna Piroch - Wydział Prawa i Administracji
26)      mgr Jolanta Szamatowicz - Wydział Prawa i Administracji
27)      mgr Katarzyna Stasiak - Wydział Sztuki
28)      mgr Ewa Czaplicka – Wydział Teologii
29)      mgr Magdalena Pachla – Wydział Teologii
30)      mgr Katarzyna Bujnowska – Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
31)      mgr Ewa Kratyńska - Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku.
 
§ 2
Do podstawowych zadań Zespołu należy:
  1)  udzielanie informacji o zasadach, terminach i warunkach ubiegania się o stypendium Rektora
      dla najlepszych studentów,
  2)  przyjmowanie wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów z uwzględnieniem,
      że poszczególni członkowie Zespołu przyjmują wnioski wyłącznie studentów ze swoich
      Wydziałów,
 
  3)  przygotowanie list rankingowych studentów ubiegających stypendium Rektora dla najlepszych
      studentów,
  4)  przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących stypendium Rektora dla najlepszych
      studentów,
  5)  sporządzanie danych statystycznych.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.09.2019
Data publikacji:
11.10.2018 10:56
Data aktualizacji:
11.10.2018 10:56
Liczba wyświetleń:
1014
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec63.doc37 KB