Nr 62/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich

 
 
Decyzja Nr 62/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 września 2018 roku
 
w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich 
 
Na podstawie § 12 ust. 2-3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia
2017 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017, poz. 1696)
oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuję wydziałowe komisje doktoranckie, które opiniują wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
w roku akademickim 2018/2019, w składzie:
 
1.  Wydział Bioinżynierii Zwierząt:
    1)   Przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej Gugołek,
    2)   Członkowie:
        a)  dr hab. Zofia Antoszkiewicz,
        b)  prof. dr hab. Anna Wójcik,
        c)  mgr inż. Karolina Wasilewska-Sakowska.
 
2.  Wydział Biologii i Biotechnologii:
    1)   Przewodniczący – dr hab. wet. Jacek J. Nowakowski, prof. UWM,
    2)   Członkowie:
        a)   dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM,
        b)   prof. dr hab. Lesław Lahuta,
        c)   mgr Damian Tański.
 
3.  Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa:
    1)   Przewodniczący – dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM,
    2)   Członkowie:
        a)   dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM,
        b)   dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM
        c)   mgr inż. Grzegorz Gabara.
 
4.  Wydział Humanistyczny:
    1)   Przewodniczący – dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM,
    2)   Członkowie:
         a) dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM,
         b) dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM,
         c) mgr Elżbieta Klimus.
 
5.  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:
    1)   Przewodniczący – prof. dr hab. Barbara Adomas,
    2)   Członkowie:
         a) dr hab. Sławomir Szymczyk, prof. UWM,
         b) dr hab. Dariusz Załuski,
         c) mgr inż. Marlena Skrobisz.
 
6.  Wydział Lekarski:
    1)   Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski,
    2)   Członkowie:
        a) dr hab. n. med.  Leszek Gromadziński,
        b)  dr hab. n. med, Joanna Haraźna,
        c)  lek. Łukasz Jaśkiewicz
 
7.  Wydział Medycyny Weterynaryjnej:
    1)   Przewodniczący – dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM,
    2)   Członkowie:
        a)  prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz,
        b)  dr hab. Zenon Pidsudko,
        c)  lek. wet. Joanna Kowalczyk.
 
8.  Wydział Nauk Ekonomicznych:
    1)   Przewodniczący – dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska,
    2)   Członkowie:
        a)   dr hab. Zbigniew Brodziński,
        b)   dr hab. Wiesława Lizińska,
        c)   mgr Emil Walendzik.
 
9.  Wydział Nauk Społecznych:
    1)   Przewodniczący – dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM,
    2)   Członkowie:
        a)   dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM,
        b)   dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM,
        c)   mgr Diana Mościcka.
 
10. Wydział Nauk Technicznych:
     1)   Przewodniczący – dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM,
     2)   Członkowie:
          a) prof. dr hab. inż. Marek Markowski,
          b) dr hab. inż. Zdzisław Kaliniewicz, prof. UWM,
          c) mgr inż. Magdalena Lemecha.
 
11. Wydział Nauki o Żywności:
     1)   Przewodniczący - prof. dr hab. Piotr Minkiewicz,
     2)   Członkowie:
          a)  dr hab. inż. Krzysztof Bryl, prof. UWM,
          b)  dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM
          c)  mgr inż. Patrycja Sosna.
 
12. Wydział Nauk o Środowisku:
     1)   Przewodniczący – dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat, prof. UWM,
     2)   Członkowie:
         a)   dr hab. inż. Małgorzata Woźniak, prof. UWM,
         b)   prof. dr hab. inż. Roman Kujawa,
         c)   mgr inż. Mateusz Sikora.
 
13. Wydział Prawa i Administracji:
     1)   Przewodniczący – prof. dr hab. Dariusz Szpoper,
     2)   Członkowie:
          a) dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM,
          b) dr hab. Justyna Karaźniewicz,
          c) mgr Jakub Goerick.
  
14. Wydział Teologii:
     1)   Przewodniczący – ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM,
     2)   Członkowie:
          a)   dr hab. Aleksandra Nalewaj,
          b)   ks. dr hab. Karol Jasiński,
          c)   mgr Janusz Ruciński.
 
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2018
Data publikacji:
11.10.2018 10:24
Data aktualizacji:
11.10.2018 10:24
Liczba wyświetleń:
878
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec62.docx20.95 KB