Nr 61/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2018/2019

 
Decyzja Nr 61/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2018 roku
 
w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2018/2019
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.) stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na podstawie umowy o dzieło lub umowy –
     zlecenia, ustala się przy zastosowaniu niżej określonych stawek:
 

 Lp.

 

Stanowisko

Stawka za godzinę obliczeniową odpowiadającą
45 min. (w zł)

1

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy, tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki

 

80,00

2

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

 

 

70,00

3

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki

 

65,00

4

Starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego doktora lub stopnia w zakresie sztuki, asystent, wykładowca, lektor

 

50,00

 

2.  Na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, Rektor może podwyższyć stawkę
    wynagrodzenia za godzinę zajęć dydaktycznych w ramach posiadanych środków finansowych jednostki.
 
§ 2
1.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku, z uwzględnieniem zapisu ust. 2.
2.  Stawki, o których mowa w §1 stosuje się do obliczania wynagrodzenia osób, prowadzących
    we wrześniu 2018 roku zajęcia dydaktyczne, przewidziane planem studiów niestacjonarnych w roku
    akademickim 2018/2019.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2018
Data publikacji:
11.10.2018 10:04
Data aktualizacji:
11.10.2018 10:04
Liczba wyświetleń:
1357
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec61.doc42.5 KB