Nr 60/2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)

 
Decyzja Nr 60/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 3 września 2018 roku
 
w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie p
owołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
w związku z Uchwałą Nr 254 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 czerwca 2013 roku w sprawie funkcjonowania czasopism naukowych w Uniwersytecie
(z późn. zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 34/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 czerwca 2013 roku p
owołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)
pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) „Studia Prawnoustrojowe” – dr hab. Mieczysław RÓŻAŃSKI, prof. UWM”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.09.2018
Data publikacji:
11.10.2018 09:56
Data aktualizacji:
11.10.2018 09:56
Liczba wyświetleń:
703
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec60.docx14.52 KB