Nr 178 z dnia 27 kwietnia 2007 w sprawie ustalenia wysokości narzutów kosztów pośrednich w działalności badawczej

 

UCHWAŁA Nr 178

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości narzutów kosztów pośrednich w działalności badawczej.

 

Na podstawie § 14, ust. 1 pkt 12 Statutu Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2006 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Narzuty na finansowanie kosztów pośrednich w działalności badawczej pozostające w dyspozycji wydziałów wynoszą:

 

1) działalność statutowa

30%

2) SPUB-y SPUB-y M

20%

3) badania własne

15%

4) projekty badawcze finansowane przez MNiSW z wyłączeniem projektów promotorskich

30%

w tym 10% na własny fundusz stypendialny

5) projekty badawcze promotorskie finansowane przez MNiSW

20%

w tym 10% na własny fundusz stypendialny

6) koszty koordynacji projektów badawczych

10%

7) podmioty gospodarcze minimum

10%

8) konferencje, sympozja i pozostała działalność wspomagająca badania minimum

5%

9) projekty celowe:

 

 - od środków pozyskanych z ministerstwa

30%

 - od środków pozyskanych z podmiotów gospodarczych

15%

10) projekty badawcze finansowane ze środków  UE w ramach 7PR

do 60%

 

§ 2

Wysokość kosztów pośrednich w projektach finansowanych z UE w ramach 7PR podlega każdorazowo zatwierdzeniu przez właściwego prorektora, przed podpisaniem wniosku.

 

§ 3

Przychody z produkcji ubocznej w badaniach naukowych przeznacza się na pokrycie kosztów bezpośrednich badań.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2007 r.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2007
Data publikacji:
17.09.2007 12:42
Data aktualizacji:
12.09.2014 10:50
Liczba wyświetleń:
3053
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument