Nr 74/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
 
Zarządzenie Nr 74/2018 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 września 2018 roku
 
w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz w związku z § 16 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
1.   Traci moc Zarządzenie Nr 83/2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
    i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom
    stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.09.2018
Data publikacji:
02.10.2018 13:16
Data aktualizacji:
02.10.2018 13:16
Liczba wyświetleń:
1115
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz74.docx45.15 KB
RegZarz74.pdf288.97 KB